OSP Strzyżewo Smykowe Ochotnicza Straż Pożarna Strzyżewo Smykowe


OSP w Strzyżewie Smykowym założyli Polacy i Niemcy w roku 1905. Pierwszym Prezesem pełnił Niemiec a od 1926 roku funkcję tą pełnił już Polak Stanisław Maćkowiak .Od 1935 do wybuchu II WOJNY ŚWIATOWEJ funkcje pełnił Józef Staszak.

W okresie przedwojennym podstawowym sprzętem była pompa ręczna z zaprzęgiem konnym i drobny sprzęt towarzyszący.(nie ma oddanej dokładnej daty, bardzo możliwe że mamy ją od 1926 roku tak jak prezesem został Maćkowiak )
W 1926 roku zebrali się mieszkańcy wsi : Stanisław Maćkowiak, Ignacy Sucharski, Józef Kędzierski, Józef Kędzierski(syn), Stanisław Michalak, Kazimierz Jankowski, Józef Staszak i utworzyli jednostkę OSP.
pierwszy zarząd:
PREZES: Stanisław Maćkowiak
Komendant: Józef Kędzierski
Sekretarz: Jan Kędzierski
Skarbnik: Ignacy Sucharski
Zakupiono siakwę ręczną, przenośną która była przewożona na wozie konnym.
PODCZAS WOJNY W ZARZĄDZIE BYLI NIEMCY
Po wyzwoleniu z pod okupacji hitlerowskiej reaktywowano OSP w Strzyżewie Smykowym na czele pierwszego zarządu stanął Józef Czerniejewski ( nie ma informacji kto był w zarządzie.) Kolejnymi prezesami byli : Antoni Szubert, Józef Juzwa, Jan Snieciński i Ryszard Szubert ( obecny prezes )
Pomijając walkę z żywiołem w okresie powojennym poszczególne zarządy zabiegały z różnym skutkiem o budowę lub adaptację remizy strażackiej oraz samochody, motopompy sprzęt gaśniczy jak i umundurowanie .Dzięki determinacji zarząd w składzie : Ryszard Szubert(prezes), Grzegorz Klat(komendant), Marian Ziemiański(sekretarz), Waldemar Antkowiak(skarbnik) Lech Schulz(przewodniczący komisji rewizyjnej ) doprowadzili do wybudowania od podstawy w 1995 roku nowej remizy strażackiej, jest to niebywały sukces dla Prezesa oraz sekretarza zważywszy na konieczność ciągłego szukania funduszy oraz problemów organizacyjnych związane z budową.

Duże słowa uznania należą się też Grzegorzowi Klatowi za przygotowania sprawnościowe o czym świadczą wyniki sportowo-pożarnicze i wysokie miejsca uzyskiwane przez naszych druhów.
W 1974 roku przydzielony został samochód bojowy marki "Żuk" oraz dodatkowe wyposażenie.
W dniu 8.VIII 1987 roku odbyło się zebranie OSP w sprawie budowy remizy. Działalność całego OSP w altach 1992-94 to gaszenie pożarów, akcje propagandowo-kontrolne, szkolenie i udział w zawodach strażackich . OSP w tym czasie posiada samochód marki ŻUK motopompę PO3-1959r, i motopompę PO5-1980r, Obecnie samochód „Star 25"
w lipcu 1995 roku rozpoczęto budowę remizy, a w roku 1996 zakończenie budowy.
W dniu28.I.1998 Walne Zebranie podjęło uchwałę o oddaniu do użytku nowej Remizy na Dzień Strażaka (4.V.1998) i zakupienie nowego sztandaru. W 2005 roku nasza jednostka obchodziła 100-lecie podczas, którego jednostka została wyposażona o nowy samochód ratowniczo-gaśniczy GBM Iveco Magirus, który zastąpił tak zwaną „Babcię",. Iveco posiada na swoim wyposażeniu między innymi: AODO, pompę szlamową, agregat prądotwórczy, sprzęt do zabezpieczenia miejsca wypadku oraz wentylator. Samochód jest co roku doposażony o nowy sprzęt do ratowania mienia i życia ludzkiego. Postawienie kapliczki z figurka św. Floriana przed remizą: Budowę rozpoczęto w sierpniu 2013 roku, kapliczka w której znajduje się Św. Florian została wybudowana przez druhów z naszej jednostki: Jacek Perkowski, Piotr Perkowski oraz Przemysław Matelski. Uroczystego poświecenia dokonał Prymas Polski Józef Kowalczyk dnia 31.08.2013 roku . Podczas obchodów powiatowego dnia strażaka ( 09.05.2015 ) druh Jacek Ziemiański został odznaczony odznaką honorową „SEMPER VIGILIAN". W obecnym zarządzie zasiadają: Ryszard Szubert (prezes), Grzegorz Klat (naczelnik), Jacek Perkowski (zastępca naczelnika), Waldemar Antkowiak (skarbnik), Robert Szubert (sekretarz). Dnia  18.06.2015 w naszej jednostce został zainstalowany System Alarmowania DSP-50 (alarmowanie selektywne) oraz terminal wspomagający DTG-53 z którego są rozsyłane wiadomości SMS z Alarmem do strażaków. Podczas dożynek gminnych które odbyły się dnia 13.09.2015 roku w Goślinowie do naszej jednostki została przekazana Torba PSP R1.

Dnia 19.02.2016 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze w Ochotniczej Straży Pożarnej Strzyżewo Smykowe. 
w nowym zarządzie zasiadają

Prezes: dh. Jacek Perkowski,
Wiceprezes: dh. Grzegorz Klat
Naczelnik: dh. Mariusz Klat
Zastępca Naczelnika: dh. Przemysław Matelski
Skarbnik: dh. Łukasz Budzyński
Sekretarz: dh. Adrian Perkowski
Członek Zarządu (Gospodarz) dh. Jacek Ziemiański
Członek Zarządu (Kronikarz) dh. Krystian Perkowski
Członek Zarządu: dh. Anna Maćkowiak
Komisje Rewizyjną tworzą:
Przewodniczący: dh. Karol Sucharski
Członek Komisji: dh. Wojciech Maćkowiak
Członek Komisji: dh. Weronika Bieś

 

 

Najcześciej czytane na naszej stronie